Cesta životem

Lucie Kramperová

Moje cesta životem

Kdo Jsem?

 

Motto: “Tančím životem.“

Jmenuji se Lucie – světlá, zářící. Vnitřně jsem s ní v souladu, občas vyskočím a zase se vracím. Někdy zářím více a někdy méně. Vnitřním nastavením nejspíš taková jsem – optimistická, vidící věci ve světle. Hledající možnosti v nemožnostech. Zajímá mne ženství (ale i mužství :-)), zajímá mne jakákoliv možnost tance životem 🙂 Spontánní tanec jako pohyb a terapie mě velmi baví a přitahuje. Ve spojení s ženským kruhem a meditací je to ta krásná podpora. Ponořením do meditace citím, jak se propojuje tělo s naší cestou, kterou má každý jedinečnou. Kultivuje se vnitřní svoboda a láska k sobě. Probouzí se naslouchání, naslouchání sobě, svému tělu, srdci, jiným ženám, životu, světu a mužům. Společným prožitkem odplouvá pocit oddělenosti, zvyšuje se důvěra v život.

Jsem máma dvou malých bytostí, být ženou považuji za dar a darem jsou pro mě i mé dvě zatím ještě docela malé holčičky. Nejen díky nim a jejich očním vadám jsem se začala zabývat viděním. Vidět, uvidět, nebo nevidět. Když je nám dáno věci vidět, dokážeme je i uskutečnit.

Co je vlastně koučink? Co je pro mě koučink si můžete přečíst v mém článku zde.

Jsou mi blízká témata související s naší motivací žít, co je za našimi pocity. Zajímají mě příběhy, vztahy, práce s myšlenkami, psychosomatika, NLP, pohybové hry, tanec,… Vše ráda propojuji. Život je hra, hra s nadhledem, hra s pohledem, obrazy a pohybem. O tom je koučování.

SPRÁVNĚ VIDÍME SVÝM SRDCEM. CO JE DůLEŽITÉ, MůŽE BÝT OČÍM NEVIDITELNÉ. JE ALE DOBRÉ VIDĚT OBRAZY SVÉHO ŽIVOTA JASNĚ  

Vzdělání, kurzy, výcviky:

 • “škola života” – čím dál více se v životě směju 😀
 • Mentoring ženských meditací Mohendžodáro (2018, 2019)
 • Tříletá škola Mohendžodáro, Lektorský kurz Mohendžodáro (2018)
 • workshopy osobního rozvoje, roční škola Loona Dance, festivaly, ženské kruhy, taneční workshopy
 • program RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení (2019)
 • semináře Intuitivní pedagogiky (2016-2018)
 • NLP koučování – Practitioner of NLP, New Code NLP (2016)
 • Koučink jako umění (psychologické koučování) (2016)
 • Učitelství pro střední školy – ekonomické a společenské předměty (Univerzita Karlova Praha – 2016)
 • Stres a možnosti jeho zvládání (UK Praha – 2011)
 • Psychologie pro všední den (UK Praha – 2010)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (2005)

LucieKramperova